Asiakaspalvelu

010 7551 560

Energiajätteet

Energiajae on jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta jota voidaan hyödyntää energian tuotannossa. Energiajakeesta valmistetaan kierrätyspolttoainetta ja sitä käytetään rinnakkaispolttoaineena teollisuudessa.

Energiajätteet on jaettu kahteen luokkaan:
 • puhdas energiajäte (syntypaikkalajiteltu jäte). Vastaanottopiste Metsä-Topila.
 • energiajäte likainen (kuormat, jotka eivät täytä puhtaan energiajakeen taikka rakennusjätteen määritelmiä sekä teollisuuden tuotantojäte, joka vaatii erittäin vaativaa käsittelyä lajittelulaitoksellamme). Vastaanottopiste Topilan lajittelukenttä.

Hyödyntämiskelpoisen jätteen loppusijoittaminen sellaisenaan kaatopaikalle ei ole mistään näkökulmasta tarkasteltuna järkevää toimintaa. Tehostamalla energiajätteiden lajittelua olemme saaneet jätehierarkian mukaisesti vähennettyä loppusijoitettavien jätteiden määrää.


Rakennustoiminnan energiajäte:
 • Muovit (ei PVC, 03), höyrysulku-, pakkaus-, suoja- ja askeleristysmuovit
 • Viemäri-, vesijohto-, sähkö- ja lattialämmitysputket
 • Polystyreeni ja PUR- lämmäneristeet: styrox ja finnfoam
 • Pahvit, pakkausmateriaalit myös likaantuneet
 • Puupohjaiset rakennuslevyt (lastulevy, vaneri, kertopuu, kovalevy, MDF, tuulensuojalevy)
 • Pintakäsitelty ja puhdas puu (maalattu tai lakattu puu, trukkilavat, levylavat)
 • Tekstiilijätteet
Kaupan, hallinnon ja teollisuuden energiajäte:
 • Muovipakkaukset, -kalvot ja esineet: styroksi, vaahtomuovi, kutiste- ja kiristekalvot, muovikanisterit ja -ämpärit (ei kuitenkaan PVC-muovia)
 • Kierrätykseen kelpaamaton, likainen tai kostea kartonki ja pahvi
 • Kierrätykseen kelpaamaton paperi
 • Puut ja puiset esineet
Energiajakeeseen EI kuulu:
 • Painekyllästetty puu
 • Alumiinipaperi (saunan höyrysulku)
 • Alumiiniteippi
 • Kipsilevy
 • Sadeasut
 • PVC-03 muovi
 • Sähkö-, tietoliikenne- ja antennijohdot
 • Sähkö- ja elektroniikkaromut
 • Villat
 • Saumausainepurkit (uretaanivaahdot)
 • Vaaralliset jätteet
 • Lasi
 • Metalli
 • Biojäte