Asiakaspalvelu

010 7551 560

Yritys

Yritys

Yrityksen historia

Ekokem Oyj:n omistama Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (Nykyisin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) omistama TSJ Yrityspalvelut Oy sulautuivat 31.1.2012 uudeksi yhtiöksi. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin nimellä Ekopartnerit Turku Oy ja sen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2012. Markkinoinnissa yhtiöstä käytetään nimeä Ekopartnerit.

Yhteisyrityksen osakkeenomistus jakautuu siten, että Fortum Waste Solutions Oy (ennen Ekokem Oy Ab) omistaa yrityksestä osake-enemmistön. Osakkeenomistajat ovat sitoutuneet yhdessä kehittämään ja laajentamaan yrityksen liiketoimintaa ja toteuttamaan Turun seudun yrityselämän jätehuoltoa liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. 
 

Päämäärä

Olemme Turun talousalueella toimiva palveluorganisaatio ja tuotamme palveluratkaisuja strategiassamme määritellyille asiakassegmenteille ja toiminnoille. Yrityksen liiketoiminta on kustannustehokasta ja kannattavaa ja se tuottaa omistajilleen osinkoa. Yrityksen kasvu on orgaanista, mutta laajeneminen voi tapahtua myös yritysostoin. Ekopartnerit nähdään yrityksenä ja tulevaisuuden brändinä, jolla on mahdollisuudet laajentua valtakunnan tason toimijaksi.

Arvot
Kaikessa toiminnassaan yhtiö noudattaa terveitä liiketaloudellisia periaatteita ja määrittelemiään arvoja, jotka ovat:

  • Vastuullisuus
  • Uudistushakuisuus
  • Yksilön arvostaminen
  • Rehellisyys

Missio
Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaittemme materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti.

Visio
Olemme materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa.