Asiakaspalvelu

010 7551 560

Biojätteet

Biojätettä ovat esimerkiksi:

  • elintarvikkeet ja ruoan tähteet
  • leipomo- ja meijerituotteet
  • hedelmät ja vihannekset sekä niiden osat
  • talouspaperit, servietit ja suodatinpaperit
  • hammastikut ja puiset aterimet
Biojäte pakkauksineen

Biojätettä otetaan vastaan myös pakkauksineen. Tällöin mukana voivat olla elintarvikkeet, jotka on pakattu muovisiin, styroksisiin, paperisiin ja kartonkisiin kuluttajapakkauksiin. Metalli-, lasi- ja aaltopahvipakkaukset eivät ole sallittuja.

Biojäte toimitetaan kompostointiin ja siitä valmistetaan maanparannus- ja maarakennusainetta. Pakatun biojätteen pakkausmateriaalit saadaan valmiista kompostista eroon siivilöimällä.

Nestemäiset, pakkauksissa olevat biojätteet

Nestemäiset biojätteet eivät sovellu normaaliin biojätteiden käsittelyyn vaan ne vaativat erikoiskäsittelyä. Nestemäisiä biojätteitä sisältävät pakkaukset murskataan ja neste otetaan talteen. Pakkausmateriaalit voidaan käyttää hyödyksi materiaalina tai energiana.

Prosessoitavien biojätteiden toimituksista on aina sovittava etukäteen Ekopartnereiden kanssa. Lisätietoja työnjohdostamme puh. 010 7551 599.