Asiakaspalvelu

010 7551 560

Vaarallisten jätteiden käsittely

Ongelmajätteen nimitys muuttui vaaralliseksi jätteeksi. Terminä vaarallinen jäte kertoo paremmin, mistä on kyse. Nimitys vaarallinen jäte vastaa paremmin kansainvälistä termistöä ja eduskunnan hyväksymässä uudessa jätelaissa käytetään termiä vaarallinen jäte.

Yritysten vastuu hoitaa vaaralliset jätteensä asianmukaisesti on erittäin tärkeää, koska syntyvät määrät ovat yleensä huomattavasti suurempia kuin kotitalouksissa. Vaaralliset jätteet on vietävä niille tarkoitettuun keräykseen. Niitä ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan eikä kaataa viemäriin tai maahan.

Tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat:
 • paristot, akut
 • lääkkeet
 • elohopeaa sisältävät mittarit
 • voimakkaat puhdistusaineet
 • jäteöljyt, öljynsuodattimet sekä öljyiset trasselit
 • bensiini, polttoöljy ja petrooli
 • jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • maali- ja lakkajätteet, liuottimet
 • torjunta-aineet
 • valokuvauskemikaalit
 • pienet, kertakäyttöiset kaasupullot
 • kemikaalit, joiden pakkauksen kyljessä on oranssi varoitusmerkki
 • öljyiset vedet

Kauttamme on myös mahdollistaa ostaa ja vuokrata UN-hyväksytyt vaarallisten jätteiden keräilyastiat.

Yritysten tulee toimittaa ongelmajätteensä luvan omaaville vaarallisten jätteiden käsittelijöille. Yritysten vaarallisten jätteiden turvallinen jatkokäsittely onnistuu myös kauttamme.

Lisätietoja yritysten vaarallisten jätteiden käsittelystä sekä vastaanottohinnoista antaa Mikko Huikko 010 7551 553