Etusivu » TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT

TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT

Tavoitteena Suomen paras työympäristö

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun tiedepuistossa Kupittaalla toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueen kiinteistöjä ja palveluita sekä vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön vuokralaisiin kuuluvat niin Turun kaupunki, Turun yliopisto kuin Åbo Akademi, joiden lisäksi tiloissa toimii noin 280 muuta yritystä ja organisaatiota.

Teknologiakiinteistöt haluaa erottua perinteisistä, pelkästä sijoitusmielessä neliöitä vuokraavista toimijoista.

– Me toteutamme kiinteistösijoittamista palvelukokonaisuutena, jossa hyvinvoiva ihminen on kaiken toiminnan keskiössä. Me emme vuokraa pelkkiä seiniä, vaan kokonaista ekosysteemiä niiden ympärillä, kertoo palvelupäällikkö Jari Salomaa.

Kun kiinteistöt ovat sydämen asia, kumppaniksi valitaan luotettava toimija.

 

Jätehuolto oleellinen osa siisteyttä, viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta

Ekopartnerit on toiminut Teknologiakiinteistöjen jätteidenhuoltopalvelujen tuottajana kiinteistöyhtiön perustamisesta, vuodesta 2011 alkaen.

– Me tarjoamme yrityksille mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaansa luomalla optimaaliset olosuhteet työskentelylle. Niinpä kiinteistöjen ja niiden päivittäisten palvelujen tulee toimia ongelmitta, Salomaa painottaa.

Teknologiakiinteistöt on ulkoistanut Ekopartnereille koko jätteiden keräyksen. Palveluihin kuuluvat niin laitteiden ja astioiden vuokraus kuin tyhjennykset ja kuljetukset.

Teknologiakiinteistöt välittää hankkimiaan palveluita myös vuokralaisilleen. Kaikissa kiinteistökohtaisissa jätepisteissä on omat lajitteluastiansa ja esimerkiksi tietoturvamateriaalien hävittämisestä on huolehdittu. Ekopartnerien asiakasaraportointi on Teknologiakiinteistöille arvokas palvelu, josta saadaan ajantasaista tietoa muun muassa jätteen laadusta ja määrästä sekä näiden ympäristövaikutuksista.

Vastuullinen esimerkki

Vastuullinen ajattelu ja asiakaslähtöisyys yhdistävät Ekopartnereita ja Teknologiakiinteistöjä.

­– Meille vastuullisuus tarkoittaa ihmisten hyvinvointia ja taloudellista kannattavuutta ympäristöä unohtamatta. Haluamme tarjota alueen toimijoille lisäarvoa tuottavia palveluita sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta, Salomaa listaa.

Vastuullisuus näkyy myös palveluntuottajien valinnassa. Kun alueella toimii yhteensä yli 400 organisaatiota, oppilaitosta ja yritystä, korostuvat kumppanuusajattelu, luottamus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

 

Johtoajatuksena sujuva ja jatkuva kumppanuus

Kupittaa on voimakkaimmin kehittyvää aluetta Turun alueella. Teknologiakiinteistöt omistaa täällä 136 000 neliömetriä vuokrattavaa ja huollettavaa pinta-alaa. Kaikissa Teknologiakiinteistöjen tiloissa on käytössä Ekopartnereiden palvelut.

– Meillä on toiminta- ja ajatustavoissa paljon yhteistä. Asiakas tulee aina ensin, Salomaa kertoo yhteistyöstä.

– Erityisen hienoa Ekopartnereissa on luotettavuus ja se, että hommat hoituvat samojen henkilöiden kanssa. Arvostamme Ekopartnereiden sitoutumista, joustavaa asiakaspalvelua ja yhdessä tekemistä.

Teknologiakiinteistöt ei tuijotakaan palvelujen toimittajia valitessaan pelkkää hintaa.

– Toiminta on tehokkaampaa ja säästöjä syntyy, kun kumppanit ovat sitoutuneita ja toimintaa kehitetään yhdessä pitkäjänteisesti. Vuosien varrella tutuksi tullutta luottokumppania ei hevillä vaihdeta.

Turun Teknologiakiinteistöt