Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Ekopartnerit Turku Oy (y-tunnus 1568601-7) Ravurinkatu 40, 20380 Turku
Puh. 010 7551 557 info@ekopartnerit.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Toni Harjula, Ravurinkatu 40, 20380 Turku p. 010 7551 557 toni.harjula@ekopartnerit.fi

REKISTERIN NIMI
Ekopartnerit asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Ekopartnerit Turku Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tarjouspyyntöjen käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ekopartnerit Turku Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tarjouspyyntöjen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä yritys

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen lähettäessään tarjouspyyntö.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Ekopartnerit Turku Oy omiin tarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Ekopartnerit Turku Oy tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella Ekopartnerit Turku Oy asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Ekopartnerit Turku Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@ekopartnerit.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ekopartnerit Turku Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ekopartnerit Turku Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella Ekopartnerit Turku Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@ekopartnerit.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ekopartnerit Turku Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ekopartnerit Turku Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Ekopartnerit Turku Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Ekopartnerit Turku Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Ekopartnerit Turku Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ekopartnerit Turku Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).