Asiakaspalvelu

010 7551 560

Yritys

Yritys

Omistuspohja

Yhteisyrityksen osakkeenomistus jakautuu siten, että Fortum Waste Solutions Oy (ennen Ekokem Oy Ab) omistaa yrityksestä osake-enemmistön. Toinen omistaja on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Osakkeenomistajat ovat sitoutuneet yhdessä kehittämään ja laajentamaan yrityksen liiketoimintaa ja toteuttamaan Turun seudun yrityselämän jätehuoltoa liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. 
 

Päämäärä

Olemme Turun talousalueella toimiva palveluorganisaatio ja tuotamme palveluratkaisuja strategiassamme määritellyille asiakassegmenteille ja toiminnoille. Yrityksen liiketoiminta on kustannustehokasta ja kannattavaa ja se tuottaa omistajilleen osinkoa. Yrityksen kasvu on orgaanista, mutta laajeneminen voi tapahtua myös yritysostoin. Ekopartnerit nähdään yrityksenä ja tulevaisuuden brändinä, jolla on mahdollisuudet laajentua valtakunnan tason toimijaksi.

Arvot
Kaikessa toiminnassaan yhtiö noudattaa terveitä liiketaloudellisia periaatteita ja määrittelemiään arvoja, jotka ovat:

  • Uteliaisuus
  • Vastuullisuus
  • Rehellisyys
  • Kunnioitus

Missio
Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaittemme materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti.

Visio
Olemme materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa.