Asiakaspalvelu

010 7551 560

Puu

Puun lajitteleminen eroon muista rakennusjätteistä on taloudellisesti kannattavaa ja helppoa. Puhdas puu ja pintakäsittelyt puujätteet murskataan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Puujäte jaetaan kolmeen eri luokkaan: Puhdas, pintakäsittelemätön puu, kierrätyspuu (pintakäsitelty puu) ja painekyllästetty puu. Lisäksi jäteasemilla vastaanotetaan kantoja, risuja ja puunrunkoja.

Puhdas, pintakäsittelemätön puu
  • Betonilaudat, pintakäsittelemätön, sahattu ja höylätty puutavara sekä kuormalavat
Kierrätyspuu

(Huomioi muuttunut nimike, aikaisemmin pintakäsitelty puu)

  • Puupohjaiset rakennuslevyt (vanerit, lastulevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, sisustuslevyt, pintalaminaatit ja parketit)
  • Maalattu ja muu pintakäsitelty puutavara (maalattu, lakattu, petsattu puu)
  • Lämpökäsitelty puu
Painekyllästetty puu

Kerätään aina erilleen. 

  • Kreosootti-, kupari-, kromi- ja arseenikyllästetyt puut
  • Pitkät sähkötolpat pätkittävä max 2 m:n paloiksi
  • Mikäli mukana isoja pultteja tai muita metalliosia, on vastaanottohinta korkeampi

Ekopartnereilla EI ole painekyllästetyn puun vastaanottoa. Painekyllästettyä puuta vastaanottaa Turun alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kannot
  • Kannot on ravistettava puhtaaksi
Risut ja puunrungot
  • Kuormat eivät saa sisältää haravointijätettä

Puujakeiden vastaanottopisteitä ovat: